BLOG

    Quay lại
  • Blog
  • Những thủ tục cần thiết trước khi chuyển nhà

Những thủ tục cần thiết trước khi chuyển nhà

 

 

 

Bí quyết khi về nhà mới cần làm gì để mang may mắn đến cho gia chủ Thông qua bài biết dưới đây mình xin chuyển sẽ những hiểu biết của cá nhân trong vấn đề các thủ túc cần thiết  khi chuyển nhà,mong sẽ giúp đỡ các bạn một phần nào để vấn đề chuyển nhà trở nên tốt hơn.

thủ tục chuyển nơi ở tiếng nhật gọi là :転出届(tenshutsutodoke).

Tuy nhiên trước khi chuyển nhà vẫn cần phải làm các thủ tục sau:

-cắt /kết thúc hợp đồng thuê nhà

-cắt hợp đồng điện,nước,ga,internet

Sau các bước trên thì chúng ta bắt đầu:  Thông báo chuyển ra khỏi nơi ở hiện tại bằng  cách đến 区役所 (kuyakusho)hoặc市役所(shiyakusho)xin giấy 転出届 và điền thông tin vào.Khi đi cần mang theo thẻ cư trú  (在留カード) hoặc hộ chiếu /bằng lái xe (nếu có ), con dấu .Sau khi hoàn tất thủ tục thì sẽ nhận được giấy chứng nhận chuyển nhà  転出証明書(tenshutsu shoumesho).giấy cứng nhận này sẽ phải mang đến nơi ở mới để làm thủ tục nhập nơi ở mới.

Ngoài ra, sau khi hoàn tất các thủ tục giấy tờ chuyển nơi ở mới còn cần phải thay đổi địa chỉ trong hồ sơ ngân hàng và hồ sơ điện thoại(nếu có ).