A VACANT HOUSE

Đối với những khách hàng gặp khó khăn trong việc quản lý nhà hoặc bất động sản USEFUL

 • Không có người quản lý

  Không có người quản lý nhà ở do thời gian dài nhập viện hoặc ở viện dưỡng lão.

 • Không có mặt trong thời gian dài

  Muốn chúng tôi quản lý nhà vì khách hàng chuyển việc ở xa, chuyển nơi ở hoặc không có mặt trong thời gian dài.

 • Không thể quản lý

  Vì nhà được thừa kế từ cha mẹ nên không muốn bỏ nhưng không thể tự quản lý.

 • Muốn cho thuê nhà

  Sửa lại nhà cũ để cho thuê

 • Muốn bán có lời

  Muốn bán bất động sản đã mua vào thời điểm tốt và thuận lợi.

Hãy giao nhiệm vụ tháo dỡ cho chúng tôi.

Tại Green Management, chúng tôi sẽ giới thiệu việc tháo dở loại bỏ sự lo lắng của khách hàng với chi phí phù hợp và hiệu quả an toàn cao.

Về việc hỗ trợ tháo dỡ

PLAN

Chúng tôi sẽ lập kế hoạch quản
lý nhà theo yêu cầu của khách hàng.
Chúng tôi sẽ đề xuất phương án tốt nhất cho ban.
Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

 • POINTO1
  Quản lý sự cần
  thiết tối thiểu

  Kế hoạch hợp lý được sử dụng với chi phí tương đối thấp bằng cách chỉ quản lý việc kiểm tra trực quan(chụp ảnh)bên ngoài của tòa nhà và khu đất

 • POINTO2
  Quản lý bên ngoài tòa nhà,
  trên nền đất của tòa nhà và môi trường xung quanh

  Quản lý bên ngoài tòa nhà, trên nền đất của tòa nhà và tình trạng xung quanh, quản lý cách vứt rác bên trong tòa nhà và kiểm tra hiện trường(chụp ảnh)

 • POINTO3
  Quản lý bên trong,
  bên ngoài tòa nhà và môi trường xung quanh

  Quản lý bên trong, bên ngoài và tình trạng xung quanh tòa nhà, quản lý việc mở cửa sổ thông gió, dẫn nước và cách vứt rác trong khu vực nhà

FLOW

 • 1Liên hệ chúng tôi

  Chúng tôi sẽ liên lạc với khách hàng để điều chỉnh lịch trình.

 • 2Khảo sát hiện trường

  Chúng tôi sẽ xác nhận dựa trên việc thảo luận với khách hàng.

 • 3Báo giá

  Chúng tôi sẽ đưa giá dự tính phù hợp với nhu cầu của khách hàng.

 • 4Lên hợp đồng

  Hợp đồng sẽ được thực hiện khi khách hàng hoàn toàn hài lòng.

Hãy liên lạc với chúng tôi

Liên lạc qua số điện thoại dưới đây

tel.086-230-1382

【Thời gian mở cửa】9:00〜18:00