BLOG

    Quay lại
  • Blog
  • グリーンマネジメント株式会社 SDGs宣言

グリーンマネジメント株式会社 SDGs宣言

Công ty chúng tôi hoạt động dựa trên tinh thần của【SDGs】mục tiêu phát triển bền vững do liên hợp quốc đề

 

Các chính sách nỗ lực hướng đến mục tiêu 【SDGs】

Tạo một nơi làm việc thoải mái : chúng tôi sẽ tạo một nơi làm việc thoải mái cho tất cả nhân viên bằng cách tiếp nhận nhiều cá nhân khác nhau, tạo ra một môi trường và tổ chức nội bộ, nơi mỗi nhân viên có thể phát huy khả năng cuỷa mình. Chừng tôi mong muốn đạt chừng chỉ Eruboshi (Eruboshi là chứng chỉ dựa trên luật về việc thúc đẩy sự tham gia tích cực của nữ giới,đáp ứng các tiêu chuẩn nhất định và được cấp cho các công ty xuất sắc về tư cách thúc đẩy sự tham gia tích cực của nữ giới ).

 

Cung cấp giá trị tăng cao:cùng với các doanh nghiệp môi giới bất động sản làm hài lòng khách hàng như khảo sát sơ bộ và theo dịch vụ theo dõi khách hàng, cũng như đưa ra các đề án và cung cấp thông tin có thể giải quyết những lo lắng của khách hàng.

 

Đóng góp cho nền kinh tế địa phương:tham gia vào dự án thúc đẩy của 「Thành phố Kibi Kogen」. Ngoài ra, chúng tôi sẽ đóng góp cho nền kinh tế địa phương bằng các kĩ năng chuyên môn và xử lý phôi phục thông tin của công ty chúng tôi, đồng thời tăng cường hợp tác và liên kết với từng đô thị trong thành phố Okayama để tăng số lượng người nhập.

 

Đóng góp cho cộng đồng địa phương:chúng tôi đóng góp cho cộng đồng địa phương bằng cách thông tin và địa điểm hoạt động cho các doanh nghiệp hỗ trợ phục hồi xã hội và tích cực tuyển dụng việc làm thêm cho sinh viên đại học và sinh viên quốc tế.

 

SDGs  (viết tắt của “Sustainable Development Goals”), hay còn gọi là mục tiêu phát triển bền vững, hướng  đến năm 2030 bao gồm 17 mục tiêu.