Đội ngũ nhân viên nước ngoài luôn túc trực

Công ty chúng tôi tọa lạc tại trung tâm thành phố Okayama và có mối quan hệ rộng rãi với chủ nhà có bất động sản tại trung tâm thành phố Okayama. Ngoài ra, kể từ khi khai trương hoạt động kinh doanh, chúng tôi có thể xử lý các vấn về dễ nãy sinh giữa chủ nhà và người thuê nhà, những vấn đề có thể xảy ra trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản và đưa ra các giải pháp, và sự hỗ trợ tận tình của chúng tôi đã nhận được sự tin tưởng sâu sắc của chủ nhà. Vì vậy , chúng tôi có thể giới thiệu các căn nhà đáp ứng các yêu cầu chi tiết của người thuê nhà (ví dụ nhà có thể nuôi thú cưng, chơi nhạc cụ, v.v.), trong lúc có nhiều chủ nhà có xu hương từ chối người nước ngoài thì chúng tôi có thể đáp ứng nhu cầu để người nước ngoài vẫn có thể thuê được nhà.
Ngoài ra, công ty chúng tôi có đội ngũ nhân viên nước ngoài có thể hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Hàn Quốc và Tiếng Anh. Vì văn hóa khác với Nhật Bản nên chúng tôi có thể đáp ứng cho những khách hàng nước ngoài không biết các luật liên quan đến bất động sản Nhật Bản. Ngay cả khi chủ nhà từ chối cho thuê vì lý do không hiểu ngôn ngữ, bạn cũng có thể yên tâm nhận sự hỗ trợ từ đội ngũ nhân viên người nước ngoài.

Nhân Viên

Đội ngũ nhân viên nước ngoài luôn túc trực

Công ty chúng tôi tọa lạc tại trung tâm thành phố Okayama và có mối quan hệ rộng rãi với chủ nhà có bất động sản tại trung tâm thành phố Okayama. Ngoài ra, kể từ khi khai trương hoạt động kinh doanh, chúng tôi có thể xử lý các vấn về dễ nãy sinh giữa chủ nhà và người thuê nhà, những vấn đề có thể xảy ra trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản và đưa ra các giải pháp, và sự hỗ trợ tận tình của chúng tôi đã nhận được sự tin tưởng sâu sắc của chủ nhà. Vì vậy , chúng tôi có thể giới thiệu các căn nhà đáp ứng các yêu cầu chi tiết của người thuê nhà (ví dụ nhà có thể nuôi thú cưng, chơi nhạc cụ, v.v.), trong lúc có nhiều chủ nhà có xu hương từ chối người nước ngoài thì chúng tôi có thể đáp ứng nhu cầu để người nước ngoài vẫn có thể thuê được nhà.
Ngoài ra, công ty chúng tôi có đội ngũ nhân viên nước ngoài có thể hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Hàn Quốc và Tiếng Anh. Vì văn hóa khác với Nhật Bản nên chúng tôi có thể đáp ứng cho những khách hàng nước ngoài không biết các luật liên quan đến bất động sản Nhật Bản. Ngay cả khi chủ nhà từ chối cho thuê vì lý do không hiểu ngôn ngữ, bạn cũng có thể yên tâm nhận sự hỗ trợ từ đội ngũ nhân viên người nước ngoài.

Nhân viên Trung Quốc: 2 người

Nhân viên Việt Nam: 1 người